Minggu, 23 Oktober 2016

MAHA GOTRA SAREN PEJENGMAHA GOTRA SAREN PEJENG

Ceritanen mangke ringatita kala, hana ta Brahmana Ni Dayu kaputra denira Sang Pandya aneng Pejeng, abot ta wetengniya Sang Brahmani. Ri sampun pari purna cekni garbhaniya, mijil ta rare cakibi listwaywapkik bungcing ngaraniya waneh. Tan dwa prasidha sanga warsa tuwuhniya Buncing ika, lunga ta sira mareng puser jagat sinambi umulisak kutu ingkana, samangkana karmaniya tekaning panca desa warsa wayahniya. Kancit ana ta erista ri madyaning pura, kadi blah natar ikang pura, apan ana metu we segara aswara kadi gereh, tan saksana lindhu swa negareng pejeng kala samangkana, nguni weh wring daya para janeng kana , dadiya ta mahem-hem wateking amangkurat  sadaya , makadi bendesa mwang para pandhya, sampun sinanmata denira makabehan, mangdakaken caru manca kelud ring pura ka, nging tan kasidan ikang prayojana, nguni-nguni mangkin ageng gereh swaran ikang we segara anan samangkanana kahananiya, keresan manah sewange Pejeng , mwah ta murdaning Pejeng  angadakaken peheman, duk samangkana matur Ki Bendesa Pejeng. “ Singgih Sang aneng sabha karuhun para Rsi sadaya, ksamakna yan salah atur ning hulun, yukti tan kasidan ikang yadnya maryakna gareh swara ning we segareng pura, apan hulun lumihat Buncing makarwa, aneng pura umulisak kutu ngkana, apan tan wenang mangkaneng pura, mangke yan tan Buncing makarwa kalinebu tan mari kunang gareh ni segara”, mangkana haturniya Ki Bendesa.
Pnahayu de sang aneng sabha, bipraya linebu Buncing makarwa, an mangkana rasani paheman, umawada ta Sang Pandhya ring Buncing makarwa, “ Duh putungku Buncing ta kita, ayuwa soka ri kahananiya mangke, kita wus kininki linebu ri we segara kang umetu ri nataring pura, ana pataka kadiki, kita juga pinaka hetuniya, hanaki pawehni kakinta ri Buncing kakung, lontar pangeling - eling, danda cemara wreksa, mwang gentha, pawehniya ri Buncing stri genep sarananing turun, yeka wawanta ring endi kahananta dhala” mangkana ling kaki. Dadya umatur Buncing kruwa, “kaki ksamakna hulun ri dosangku, tan wihang ri sapakonta, nging wehakna ta hulun angaturaken sembah rumuhun ri bhatara makabehan, an tan ana wighana tibeng hulun wekasan”.
Ri wus angaturaken sembah, neher linebu ta sira saha yadnya manca wali krama, rinede de sang Tri sadaka, Siwa soghatha mwah Bhujangga, wus samangkana, hilang gereh ni we segaraka, malwi trepti Negareng Pejeng kadi nguni.
Nengakna sakareng. Wuwusan mangke Buncing lanang wadon, sampun hana ring Batu nunggul prabumya Nusa, mapuhara kangelan ta sira, teher araryanta sirakana. Duk maring tukad Subyah irika tinugel danda cemara wreksa paweh Sang Kaki, neher tinandurniya, matangniya hana pura Dalem Cemara katekaning mangke. Suwe aneng Batununggul, anangunta sira  Gerya, tetapi manah niya satata umangen kawitan neng Pejeng, sekari tan sidha kantun manahniya, Manawa ana tabeh telu enjing, mahyun ta sira lumihat kawitanniya ring Pejeng, nging tan tunon sakarika angalih ta sira kategeh kuri, saking kana tinonira wandira haneng Pejeng pangyeng ghneya. Dadi tusta idep ira, mahyun amangun Pura Puser Jagat Cihnaniya menget ring kawitan.
Kalumra tang wreta hananiya Buncing ring Batununggul, tinuta Pangeran Tangkas de I Dewa Anom Pemayun andiryeng Gelgel caka 1587, mamariksa ya saha mawa patra pinaka bukti tegal paweh ring Buncing. Kunangparimandala nikang tegal:
·         Wetan : hangga Tukad subyah.
·         Kidul   : hangga taru agung, taru Bayuh.
·         Kulon : hangga Tukad Celuk.
·         Lor      : hangga tepining segara.
Wus lama Buncing irika kaworan ta sira, kalaningangrempini tan kuasa ngambuni ambuni jinah, dadya inanyutan jinah ikaring kali, wus tutug wayah ni garbhaniya presutha ta suthaniya apekik, wusadwijati inaranan Ida Gede Maos hana ring Maos, apan sira apoggala winawaniya juga gentha keliliran ika, saha wenang sira angaturaken panca yadnya, luwire dewa yadnya, rsi yadnya, manusa yadnya, pitra yadnya, mwah bhuta yadnya, saha anangunta sira Gerya angkana.
Nengakna kata. Hana ta adining wang baliaga teng kurda ngaraniya, saha pun pan garanyam, asubha karma prekertiniya, tan anuting agama, tan hana bakti ring Dewa Widhi, tan hana atwangri sira Ida Gede Maos, nguni weh kalanira ngaturaken yadnya mwang nyurya sewana, dateng te pan garanyam manembah ri Gerya nira, arep amintonikemahatmyan sira Ida Gede Maos, ling Pan garanyam, “ Singgih Ida Gede, patik dateng mangke, arepa minta genthan ta, mahyun kinalunganring sapining hulun, yaniya lepaskarengadening hulun, endi palakuniya, “ mangkanahaturniya. Sumahur Ida Gede Maos, “ Duh pan garanyam tan labda kita, apansaeka genthaning hulun “. Amuwit tan amit pun pan Garanyam. Ring triya dinanniya teka mwah pan garanyam, nging wanehpinintaniya, ling niya, “ Singgih Ida Gede, hulun aminta bhawanta pinakatapuking tutuk ning sapining hulun, kalaniya lumanggala an tan sida deniya amangan dukut “, mangkana haturniya pan Garanyam.
Sumahur Ida Gede Maos, “ nispala juga kita pan Garanyam, apan saeka juga bhawaning hulun “. Amuwit pan garanyamasemu kerangan. Nging ring triya dinaniya mwah ta pan Garanyam umareking Ida gede Maos, lingniya,” Singgih Ida Gede hulun parek bipraya aminta gentha mwah ”. Apan sampun ping tiga pan Garanyam umarek, dadi sumahur Ida Gede Maos, ling nira, “ Duh pan Garanyam yan ika yukti pinriha denta, ri kapan aku tan pasunga ring kita, nging yan sida ngangkat kedikniya de rwang puluh lima, lah amet ta gentha ning hulun denta”, mangkana lingira Ida Gede Maos. Dadi tusta manahniya pan Garanyam saha sahur,” Singgih Ida Gede, aywa makweh kinonkon denta, gentha  apeki pira kunang buatniya, tunggal sida de mami umangkata”. ". Ngadeg Pan Garanyam saha ngangkat ikang gentha, nging tan kumedep deniya , kawesan Pan Garanyam saha muwit asemu kascaryan. Sadatengniya mwah dinulur dening rowangniya limang puluh pretekanniya , nging tan kawenang juga ngangkat ikang genthaka, rikana pun Pan Garanyam anantang ya yudha. Inanggyakna panantang ya lawan Ida Gede Maos. Kroda kabangan ta wadananiya Pan Garanyam. Rame tang laga pada sakti, teguh mawisesa, kalaka Pan Garanyam tinulung de manggalaning wong Balyageng Nusa, Teng Kurda namaniya, staneng Sukun. Kunang palagganiya ri watesing tukad Subyah, kala yudeng kana kasor Teng Kurda perang tanding lawan Ida Gede Maos, apan kahananiya mangkana dadi minggat Pan Garanyam sakarika saha bretyaniya. Kalaniya mangkana minta tulung Ida Gede Maos ring Ksatrya Pungakan asasanak petang diri. Lingira, " Duh Satrya Pungakan maka petang diri, mami minta tulung ri kita, yan sida denta mejahi Pan Garanyam saha rowangniya, mami maweha ri kita, tani ri sisi lor tepining segara, saking kulon mawates tukad Subyah". Umatur kapating satrya, "Hulun tan wihang ri sapakonta, yan sida dengku aywa ta kita tusteng hati, nging yan tan sida aywa duhkeng wredaya".
Nengakna kata. Wistarakna mangke I Satrya Pungakan make petang diri dateng maring Smarapura, manembah ri sang andiryeng kana prayojanan mawistarakna kahananiya Pan Garanyam ri prabumi Nusa. Haturniya, "singgih pakulun nateng Smarapura, carakan paduka pun Pan Garanyam haneng Nusa, tan inuting Agama, tan hana rasa atwang ri samanta janma, swasaktiniya juga harapaniya, hulun mangke kinon mejahi de Ida Gede Maos, aparanta rahadyan sangulun". Sumawur nateng srnarapura, lingniya, " Eh kita Pungakan yan mabener polah niya Pan Garanyam kadi saturanta, Aku sumanmata yan Pan Garanyam pinejahana, kadiyapa saktiniya, nyang pusakanku ngaran I Tinjak Lesung pinaka sarana denta mejahi Pan Garanyam". Mangkana ling saha panugrahaniya Sang Prabu. Umangkat Sang Satrya Pungakan makapat .
Tan caritanen sarnpun pwa ya dateng aneng Nusa . Tinantang ta Pan Garanyam ayuda. " Eh kita Pan Garanyam aku prama bela ri Ida Gede Maos, uripta prihen idenku, apan atinta atikatungka, moga atmanta ginedos ring tambra gohmukha ". Semangakana panantangniya Satrya Pungakan. Pan Garanyam tan surud manahniya, dadya alaga ta silih suduk, rame yudhaka, tan dwa kena watengniya Pan Garanyam tinuwek de I Tinjak Lesung , sumirat rahniya ususniya metu. Nging Pan Garanyam tan surud engrana , mlayu ngambil petet binebedan tang garbha, mwah ta ya laga. PimeJahanta Pan Garanyam saha rowangniya. Sesaning pejah mlayu tan keni kawruhan lampahniya. An mangkana santosa ta prabumya Nusa, apan tan hana wang kadi Pan Garanyam pambekanniya, dadya tusta ta sira Ida Gede Maos, tan adwa sireng semaya, karananiya winehanta I Satrya Pungakan tani kadi rasaning ubayaniya nguni , mwang Griya nireng Batununggul sinerahakna niya juga.
Neng kata, walya kna mwah, duk Ida Gede Moos adwijati, sampun sira adrebya Santana Iakibi , nging melama tanan wredya santananniya, matangniya angalih maring " S A R E N ", rikana mwah adrebya tani , watesniya :
Watesniya wetan       : Pengalusan
Watesniya lor             : Limo Bali
Watesniya kulon        : Tumling
Watesniya kidul         : Gunumg Dalwang
Ngkana juga sira anangun GRIYA. Ri sampun aneng Saren, makweh santananniya ana kesah ke GUNUNG WARI, ana ring KARANGSARI.
PUPUT
PETIKAN PRESASTI SANE WENTEN RING SAREN, NUSA PENIDA
peiing igunaayang gumi Nusane ring Maos, angadakang tulis preteken, sun wenten buktine ring Nusa Maos, sane kawenang - wenangnyane, suwua pada luput sapakarangane saputering maos mwang sapebanane mwang sakarep - karepane, sun pada jaluk masesa mwang tan keneng pejah panjing sakantune ring dane Jro Gede Maos. Sun pada luput mwang saredah - rendahe pada mabukti katemu ring rendahe, tan keneng abahan mwang kasorohan kang weregta doning kawenang anunggang kuda petak, anemokaken sangkul, atelempang solas, tan palar malih uga, anyaluk masesa, ne kawenanganyane. Yen sira dosa arta maring ingsun,  kna wenang ampura uga, tan wenang malih raos ring surat ingsun, malih yen sira dosa pati ring ingsun, wenang tinindung tigang wengi, mindah surat ingsun ring Majapahit, mutering Bali, saking Pangeran Abian Tubuh, Pangeran Kenceng, Arya Sanggra Wijaya, wuwusamangicana anjalukan uga Pangeran kawenang, yan sanak ingsun maliha uga ring surat iki, sasih katiga, rah kanem, tenggek ulu yatika dwa kurung lima. Kang anyurat penyarikan Pasek, kajengakna kang mawa rat laksananiya ngiring pekayunan Ida Dalem Penguwug ring Pusering Tasik Pejeng. Dening tan masentana akeh malih ngungsi desa kauh mawasta SAREN ".
PUPUT

MAHA GOTRA SAREN PEJENG Rating: 4.5 Diposkan Oleh: dewhira

0 komentar:

Posting Komentar